GDPR POLICY

GDPR betyder General Data Protection Regulation, på svenska: Dataskyddsförordningen. Den nya dataskyddslagen gäller från 2018-05-25 i hela Europa. Det innebär nya regler hur personuppgifter hanteras.
Därför vill vi upplysa dig som kund eller mottagare av vår direktreklam, om vilken typ av information som sparas i våra system.
De personuppgifter du lämnar till oss såsom namn, mejladress, adress, telefonnummer och organisationsnummer kommer inte att vidarebefordras, säljas, bytas eller delas med andra företag, organisationer eller privatpersoner utan ditt samtycke. Uppgifterna förvaras säkert i vårt system. Information lagras om du har köpt en produkt av oss, fyllt i ett formulär eller fått vår direktreklam.
Rosenqvist Maskin AB är ensam om att kommer åt uppgifterna med personliga lösenord. Dina uppgifter sprids därmed aldrig utanför vårt företag.
Kontakta oss på info@rosenqvistmaskin.se om du vill veta vilka uppgifter som sparats om dig eller ditt företag. Om du vill få dina uppgifter ändrade eller bortplockade går det också bra så länge det inte hindras av andra lagar och regler. För att säkerställa skyddet av dina uppgifter sänds uppgifterna ut med rekommenderat brev. Om din begäran skulle vara direkt ogrundad eller orimlig har vi rätt att ta ut en skälig avgift för att täcka hanteringskostnaderna.
Om du som kund eller företag inte valt att få din/företagets information bortplockad ur våra system godkänner du att vår GDPR -information nått fram till dig. Du godkänner även framtida utskick enligt ovanstående förklaring.
 
Rosenqvist Maskin AB | Ryhovsgatan 2|SE-553 03 Jönköping|Phone: +46(0)36-32 73 00|rmab@rosenqvistmaskin.se