Service

Vår serviceavdelning har direktkontakt med våra tillverkares produktavdelningar vilket borgar för snabb hjälp om problem skulle uppstå. Vår personal utbildas regelbundet på våra maskiner och redskap.

I våra moderna lokaler håller vi kurser för personal och kunder.

Klargöring av nya traktorer och montering av lastare görs naturligtvis i egna lokaler, där en funktionskontroll görs på alla redskap före leverans till kund.
 
Rosenqvist Maskin AB | Ryhovsgatan 2|SE-553 03 Jönköping|Phone: +46(0)36-32 73 00|rmab@rosenqvistmaskin.se