Service

Vår serviceadelning har direktkontakt med våra tillverkares produktavdelningar vilket borgar för snabb hjälp om problem skulle uppstå. Vår personal utbildas regelbundet på våra maskiner och redskap.


I våra moderna lokaler håller vi kurser för återförsäljare och kunder.

 

 


Klargöring av nya traktorer och montering av lastare görs naturligtvis i egna lokaler, där en funktionskontroll görs på alla redskap före leverans till kund.

 
Rosenqvist Maskin AB | Ryhovsgatan 2|SE-553 03 Jönköping|Phone: +46(0)36-32 73 00|rmab@rosenqvistmaskin.se